INTRODUCE
 

BROCHURE
 

LOCATION

INTRODUCE
 

BROCHURE
 

LOCATION
     

 

บริษัท มั่นคงพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 
เจ้าของโครงการและผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท มั่นคงพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 67 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 แยก 1 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150
กรรมการผู้จัดการ คุณธวัชชัย วิวัฒนวงศ์สิริ ทุนจดทะเบียน 115,000,000 ชำระเต็ม
โครงการเดอะเซตเตอร์ รูปแบบโครงการบ้านเดี่ยวและโฮมออฟฟิต ที่ตั้งโครงการ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้ออมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โฉนดที่ดินเลขที่ 4622,41789,41790,41791 และ 4642 ตำบลอ้ออมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ดินโครงการประมาณ 9-1-54 ไร่
ที่ดินมีภาระผูกพันกับ บมจ.กรุงไทย โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน

 


 

เจ้าของโครงการและผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน :
บริษัท มั่นคงพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ :
67 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 แยก 1 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150

กรรมการผู้จัดการ :
คุณธวัชชัย วิวัฒนวงศ์สิริ

ทุนจดทะเบียน :
115,000,000 ชำระเต็ม

โครงการเดอะเซตเตอร์ รูปแบบ :
โครงการบ้านเดี่ยวและโฮมออฟฟิต

ที่ตั้งโครงการ :
ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้ออมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โฉนดที่ดิน :
เลขที่ 4622,41789,41790,41791 และ 4642 ตำบลอ้ออมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เนื้อที่ดินโครงการ :
ประมาณ 9-1-54 ไร่

ที่ดินมีภาระผูกพันกับ บมจ.กรุงไทย โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน

 


 

 

บริษัท มั่นคงพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
02-420-7141  |  Copyright © 2015 The Shelter
02-420-7141
Copyright © 2015 The Shelter